top of page

Stores

Working hours: 09:00 / 19:00

Working days: Monday / Sunday

Center
Address: Babek ave. 37C

Binagady
Address: Biladzhary highway 4

Bakikhanov
Address: R. Rustamov str. 86/E

Sumgait
Address: Sumgayit city, Baku str. 39A

Bravo-Koroghlu
Address: Heydar Aliyev ave., Hypermarket

Khirdalan
Address: Khirdalan, Heydar Aliyev Ave.

Bayil
Address: Selyan highway 2

Masally
Address: Masalli city, Heydar Aliyev ave.

Microraion
Address: 8th mkr, Jafar Khandan str. 19A

Yasamal
Address: Matbuat ave. 18/7

Bravo-20 January
Address: Tbilisi ave., Hypermarket

Memar Ajami
Address: 4th mkr, Javadkhan street.

Biladzhary
Address: R. Ismayilov str. 1

Neapol
Address: Mehmandarov str. 50

Zabrat
Address: Babek str. 2V

Yeni Yasamal
Address: M. Sharifzade str. 241E

Office
Address: Babek ave. 37C

Chobanzade
Ünvan: Nizami, Chobanzade st. 19

Ganja
Address: Ganja city, Khatai ave. 83

bottom of page